Visi dan Misi

Visi MTsN 2 Kulon Progo

Mewujudkan MTs Negeri 2 Kulon Progo “UTAMA” (Unggul, Trampil, Ber-Akhlak Mulia)

Misi MTsN 2 Kulon Progo

  1. Menyiapkan lulusan yang berilmu, terampil dan berakhlak mulia
  2. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai perkembangan dunia pendidikan
  3. Menjadikan MTs Negeri 2 Kulon Progo lembaga pendidikan yang bermutu di Kabupaten Kulon Progo
Scroll to Top
%d blogger menyukai ini: